Czy szukasz, aby zwiększyć swoje aktywa obrotowe w bilansie? Nie jest to łatwe zadanie i lepiej jest podjąć mądrą decyzję, ponieważ aktywa rosną w ciągu roku. Istnieją pewne istotne kroki, które mogą pomóc w zwiększeniu aktywów bieżących i można je uznać za skuteczny sposób na zwiększenie wartości firmy.

Powinieneś wiedzieć, co to jest aktywa obrotowe i jak zwiększyć wartość swojej firmy?

Aktywa obrotowe to rzeczy, które są wykorzystywane przez firmę lub osobę fizyczną. Aktywa te obejmują gotówkę, należności, zapasy, rozliczenia międzyokresowe kosztów, sprzęt, meble i inne aktywa trwałe.

Bilans jest sprawozdaniem finansowym, które daje wgląd we wszystkie pozycje posiadane przez firmę. Daje on również wyobrażenie o całkowitej wartości przedsiębiorstwa.

Przyjrzyjmy się zatem 10 najlepszym aktywom obrotowym w bilansie.

Gotówka

Środki pieniężne to najważniejszy składnik majątku firmy. Jest ona źródłem przychodów dla firmy. Jest głównym źródłem zysku dla przedsiębiorstwa. Jest to również najcenniejszy składnik majątku firmy.

Ilość gotówki w firmie zależy od liczby klientów i sprzedaży przedsiębiorstwa.

Należności

Należności to kwota pieniędzy, którą klient jest winien firmie. Jest to kwota, która nie jest jeszcze należna od klientów.

Przedpłacone wydatki

Przedpłaty to wydatki, które zostały opłacone z góry. Przedpłaty są również znane jako metoda kasowa.

Meble

Meble to majątek, który jest wykorzystywany w firmie. Meble są wykorzystywane w biurze, magazynie, zakładzie produkcyjnym i innych miejscach.

Sprzęt biurowy

Sprzęt biurowy to majątek wykorzystywany przez firmę. Sprzęt obejmuje komputery, drukarki, kopiarki, faksy i inne urządzenia biurowe.

Sprzęt

Sprzęt to mienie, które jest używane dla firmy. Wyposażenie obejmuje pojazdy, maszyny i inne przedmioty, które są używane dla firmy.

Wyposażenie

Fixtures to przedmioty, które nie są wykorzystywane do celów firmy. Do środków trwałych zalicza się budynki i inne przedmioty, które nie są wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa.

Skumulowana amortyzacja

Skumulowana amortyzacja to kwota pieniędzy, która jest tracona z powodu amortyzacji nieruchomości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to niefizyczny majątek firmy. Wartości niematerialne i prawne obejmują znaki towarowe, patenty, licencje, oprogramowanie i inne podobne aktywa.

Wnioski:

To była lista 10 najlepszych aktywów obrotowych w bilansie. Czy próbowałeś zwiększyć aktywa obrotowe swojej firmy? Jeśli nie, to powinieneś spróbować, ponieważ zwiększy to wartość Twojej firmy.