Rachunek kosztów zmiennych jest formą rachunku kosztów, która jest szeroko wykorzystywana przez przedsiębiorców do podejmowania decyzji finansowych.

Istnieją dwa rodzaje metod kalkulacji kosztów, które są powszechnie stosowane przez właścicieli firm, czyli Fixed Costing i Variable Costing. Koszt stały odnosi się do kosztu przedmiotu, który jest kupowany za stałą kwotę.

Koszt zmienny odnosi się do kosztu pozycji, która zmienia się w zależności od popytu na produkt.

Rachunek kosztów zmiennych jest metodą rachunkowości, która pomaga przedsiębiorcom w obliczaniu rachunku zysków i strat.

Poniżej przedstawiamy koncepcję full costing vs. variable costing.

Full Costing:

Pełny rachunek kosztów odnosi się do kosztu pozycji, który jest obliczany z góry. W tym procesie, całkowity koszt pozycji jest obliczany z góry, a następnie cena jest ustalona.

Zgodnie z poniższym przykładem, pełny rachunek kosztów jest pokazany w kolumnie 1, a zmienny rachunek kosztów jest pokazany w kolumnie 2.

Rachunek kosztów zmiennych:

Kosztorys zmienny to metoda obliczania kosztu produktu w oparciu o popyt na produkt.

W tej metodzie koszt pozycji jest obliczany na podstawie popytu.

Koszt pozycji jest podzielony na całkowity koszt pozycji. W tym przypadku całkowity koszt wynosi 100 dolarów. Koszt pozycji jest obliczany poprzez podzielenie go przez liczbę sprzedanych jednostek.

Jeżeli koszt pozycji jest obliczany przez podzielenie go przez całkowitą liczbę jednostek, to rachunek kosztów zmiennych jest przedstawiony w kolumnie 3.

Wnioski:

Aby dowiedzieć się więcej o rachunku kosztów pełnych vs. rachunku kosztów zmiennych, można sięgnąć do poniższego artykułu.