Wiele firm stosuje metodę kosztów pełnych lub stałych, aby określić, ile powinny wydać na dany projekt. Kiedy pracujesz nad nowym biznesplanem, możesz chcieć porównać korzyści płynące z każdej z tych metod. To pomoże Ci zdecydować, która z nich jest najlepsza dla Twojego biznesu.

Pełny koszt

Metoda kosztów pełnych jest najczęściej stosowaną i najbardziej popularną metodą kalkulacji kosztów. W tej metodzie należy wymienić wszystkie materiały, robociznę i sprzęt wykorzystane w projekcie, wraz z całkowitą ceną każdej pozycji.

Koszt zmienny

Kolejną popularną metodą jest metoda kosztów zmiennych. W tej metodzie oczekuje się, że oszacujesz koszty każdej fazy projektu. Po oszacowaniu kosztów każdej fazy, można obliczyć całkowity koszt projektu poprzez dodanie kosztów każdej fazy razem.

W tej metodzie oczekuje się, że wyszczególnisz materiały użyte w projekcie wraz z ceną każdego z nich.

Koszt stały

Metoda kosztów stałych jest używana, gdy masz ograniczony budżet. W tym przypadku należy wymienić całkowite koszty każdej fazy projektu.

Korzyści wynikające z zastosowania metody kosztów stałych

Metoda kosztów stałych jest bardziej dokładna niż pozostałe dwie metody. Ponieważ nie wymaga się od Ciebie wymienienia dokładnego kosztu każdej pozycji, wynik jest bardziej dokładny.

Kolejną korzyścią z zastosowania metody kosztów stałych jest to, że nie musisz się martwić o wahania cen materiałów i sprzętu.

Korzyści wynikające z zastosowania metody kosztów zmiennych

Metoda kosztów zmiennych jest używana, gdy masz bardzo duży budżet. Oczekuje się od Ciebie oszacowania kosztów każdej fazy projektu. Różnica pomiędzy kosztami każdej fazy jest następnie dodawana do całkowitego kosztu projektu.

Inną zaletą tej metody jest to, że można łatwo porównać koszt projektu w czasie. Pomoże to w identyfikacji obszarów, w których koszt projektu wzrasta.

Korzyści wynikające z zastosowania metody pełnych kosztów

Metoda kosztów pełnych jest najczęściej stosowaną metodą, ponieważ jest łatwa do wdrożenia. Możesz łatwo obliczyć koszt projektu, po prostu wymieniając koszt każdej pozycji.

Wnioski:

Podsumowując, możesz łatwo porównać korzyści każdej metody, wymieniając zalety każdej z nich. Pomoże Ci to wybrać najlepszą opcję dla Twojej firmy.