Ciągłość działania jest jednym z najważniejszych aspektów każdego biznesu. W przypadku niefortunnej sytuacji jest to jedyny sposób na przetrwanie i wyjście z niej. W tym artykule poznasz podstawowe pojęcia związane z planowaniem ciągłości działania.

Czym jest planowanie ciągłości działania?

Zgodnie z definicją, jest to proces zarządzania przedsiębiorstwem na wypadek katastrofy. Opiera się na założeniu, że katastrofy będą występować w przyszłości i jeśli firma jest na nie przygotowana, to uda się ją uratować przed kryzysem.

Różne rodzaje katastrof:

Istnieje kilka różnych typów katastrof, które mogą przytrafić się firmie. Zgodnie z BCM istnieje sześć rodzajów katastrof, które mogą wystąpić:

1. Klęska żywiołowa

2. Błąd ludzki

3. Awaria systemu

4. Akty terroryzmu

5. Wojna

6. Działania Boga

Cel BCM:

Służy do minimalizacji strat, które mogą wystąpić w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej. W przypadku błędów ludzkich, awarii systemów, aktów terroryzmu i wojny nie da się przewidzieć skutków. Ale w przypadku klęski żywiołowej, działań Boga i działań człowieka, możliwe jest przewidzenie konsekwencji.

Korzyści z BCM:

Jak wszyscy wiecie, w obecnych czasach firmy stoją przed wieloma wyzwaniami. Głównym problemem jest to, że nie są na nie przygotowane i prowadzi to do strat finansowych. Tak więc, ważne jest, aby firmy przygotowały się na taką niefortunną sytuację.

BCM niesie ze sobą szereg korzyści:

1. Jest przydatny dla firmy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

2. Jest pomocny w przypadku wystąpienia błędu ludzkiego.

3. Jest pomocny w przypadku awarii systemu.

4. Jest pomocny w przypadku aktów terroryzmu.

5. Jest pomocny w przypadku wojny.

6. Jest pomocny w przypadku działań Boga.

7. Jest pomocny w przypadku kryzysu finansowego.

8. Pomaga w przypadku katastrofy.

9. Jest pomocny w przypadku wystąpienia problemu prawnego.

10. Jest pomocny w przypadku rozszerzenia działalności.

11. Jest pomocny w przypadku skurczenia się biznesu.

12. Jest pomocny w przypadku relokacji działalności gospodarczej.

13. Jest pomocny w przypadku fuzji i przejęć.

14. Jest pomocny w przypadku ogłoszenia upadłości.

15. Jest pomocny w przypadku zmiany właściciela.

16. Jest pomocny w przypadku strajku pracowniczego.

17. Jest pomocny w przypadku zwolnienia pracownika.

18. Jest pomocny w przypadku wycofania produktu z rynku.

19. Jest pomocny w przypadku zmiany lokalizacji firmy.

20. Jest pomocny w przypadku zmiany właściciela.

21. Jest pomocny w przypadku konsolidacji biznesu.

22. Jest pomocna w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.