Ile pieniędzy zainwestowałeś w swój biznes? Jaka jest Twoja marża zysku? Czy myślisz, że osiągniesz zysk, jeśli zainwestujesz swój kapitał? Tak, jest to możliwe, aby osiągnąć zysk w swoim biznesie, ale ważne jest, aby zrozumieć pojęcie break-even point.

Break-even to punkt, w którym firma osiąga zysk. Kiedy obliczysz swój próg rentowności, pomoże Ci to ocenić, ile pieniędzy będziesz potrzebował, aby osiągnąć zysk.

Istnieją dwa rodzaje obliczeń progu rentowności, jeden to punkt rentowności kosztów, a drugi to punkt rentowności przychodów.

Weźmy przykład, aby obliczyć kosztowy punkt rentowności.

Koszt produktu wynosi Rs.10,000, a całkowity przychód firmy wynosi Rs.20,000.

Koszt produktu:

10,000

Całkowity przychód:

20,000

Marża zysku:

15%

Koszt sprzedanych towarów (COGS) =

10,000 *.85

= 8,400

COGS to całkowity koszt produktu, który sprzedajesz.

Całkowity przychód jest równy sumie COGS i marży zysku.

Całkowity przychód =.

8,400 + 15%

= 9,720

Tak więc, całkowity przychód wynosi 9.720, a zysk 1.320 Rs.

Koszt Sprzedanych Towarów (COGS) =

9,720

Koszt Sprzedanych Towarów (COGS) jest taki sam jak całkowite przychody, ale zysk jest mniejszy niż całkowite przychody.

COGS to koszt produktu, który sprzedajesz.

COGS jest sumą wszystkich wydatków, które ponosisz w swojej działalności.

Możesz mieć koszty stałe, koszty zmienne i koszty marketingowe.

Koszty stałe:

Firma musi zapłacić za koszty założenia, takie jak czynsz, pensje i podatki.

Koszty zmienne:

Są to koszty, które zmieniają się w zależności od ilości wyprodukowanej lub sprzedanej.

Na przykład, firma może kupować surowiec luzem i sprzedawać go w mniejszych ilościach klientowi. Koszt zakupu hurtowego jest stały, ale koszt sprzedaży indywidualnym klientom jest zmienny.

Koszty marketingowe:

Jest to wydatek, który ponosi się, aby przyciągnąć nowych klientów i utrzymać dotychczasowych.

Break-even point jest bardzo ważnym pojęciem w biznesie. Jeśli obliczysz swój próg rentowności dokładnie, będziesz w stanie poznać swój status finansowy i odpowiednio zaplanować.

Najlepszym sposobem na obliczenie progu rentowności jest zastosowanie metody kosztów sprzedanych towarów.

Jeśli chcesz znać swój próg rentowności, będziesz musiał obliczyć całkowite koszty i całkowite przychody.

Kiedy obliczysz koszty całkowite, będziesz musiał obliczyć koszty stałe i zmienne.

W tym przypadku koszt stały wynosi zero, ponieważ jest to koszt założenia i