Wiadomo, że płynność jest jednym z ważnych aspektów rynku finansowego. Próg płynności to minimalna ilość aktywów, które może posiadać inwestor.

Jak obliczyć swój próg płynności?

Istnieją dwa rodzaje progu płynności:

Próg płynności gotówkowej: Jest to minimalna ilość środków pieniężnych, które posiada inwestor.

Próg płynności aktywów: Jest to minimalna liczba aktywów finansowych, które inwestor musi posiadać.

Próg płynności gotówkowej:

Rozważmy scenariusz, w którym masz miesięczny dochód w wysokości Rs.10,000 i miesięczne wydatki w wysokości Rs.5,000. Jak można obliczyć swój miesięczny próg płynności gotówkowej?

Jeśli chcesz obliczyć minimalną ilość gotówki, którą możesz wypłacić w miesiącu, musisz obliczyć ilość gotówki, którą możesz wypłacić z konta bankowego i odliczyć swoje wydatki.

Na przykład: Załóżmy, że masz średnie saldo konta oszczędnościowego w wysokości Rs.1,00,000, wtedy Twój próg płynności gotówkowej wyniesie Rs.10,000.

Próg płynności aktywów:

W tym samym scenariuszu załóżmy, że masz konto bankowe z saldem Rs.50,000. Jeśli jesteś zobowiązany do posiadania co najmniej pięciu aktywów finansowych, wówczas twój próg płynności aktywów wynosi Rs.25,000.

Wnioski:

Próg płynności jest jednym z kluczowych czynników, które inwestor musi rozważyć podczas inwestowania na giełdzie. Jeśli nie masz wystarczającej płynności, to nie będziesz w stanie kupić akcji, ponieważ nie będziesz w stanie sprzedać akcji, które kupiłeś.

Możesz przeczytać najnowsze wiadomości rynkowe i wskazówki dotyczące rynku akcji z nami poprzez subskrypcję naszego bloga.