Biznes jest pełen liczb, a te liczby są nie tylko używane do obliczania sprzedaży, ale są również używane do rysowania wykresów i wykresów. Wszystkie te obliczenia są wykonywane za pośrednictwem programu Excel. Jeśli chodzi o obliczanie sprzedaży, istnieją dwie podstawowe formuły: dodawanie i odejmowanie. Jednak, gdy używasz odejmowania do obliczeń, napotkasz problem. Problem polega na tym, że czasami możesz uzyskać wartości ujemne. Aby uniknąć tego problemu, możesz użyć funkcji VLOOKUP.

Funkcja VLOOKUP pomaga znaleźć wartość w innej tabeli. Na przykład, jeśli masz listę pracowników i ich pensji w arkuszu kalkulacyjnym, możesz użyć funkcji VLOOKUP, aby znaleźć pensję pracownika, który nie jest uwzględniony w arkuszu.

Czym jest funkcja VLOOKUP?

Funkcja VLOOKUP umożliwia wykorzystanie danych z pierwszej tabeli do znalezienia wartości w drugiej tabeli. Na przykład załóżmy, że masz listę klientów i całkowitą kwotę każdego klienta. Jeśli chcesz poznać całkowitą kwotę jednego klienta, możesz użyć funkcji VLOOKUP. Załóżmy, że pierwsza tabela jest listą klientów, a druga tabela jest listą całkowitej kwoty klientów.

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć funkcji VLOOKUP. Funkcja VLOOKUP pomoże Ci znaleźć odpowiednią komórkę w drugiej tabeli. Oto przykład funkcji VLOOKUP.

=VLOOKUP(D1,$A$1:$C$10,3,FALSE)

Zobaczmy, jak działa ta funkcja. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że dane w pierwszej tabeli muszą być ułożone w taki sposób.

Przykład 1:

W tym przykładzie pierwsza tabela zawiera trzy kolumny. Pierwsza kolumna to nazwisko pracownika, druga kolumna to wynagrodzenie, a trzecia kolumna to kwota pracownika.

Oto przykład pierwszej tabeli.

Nazwisko Wynagrodzenie Kwota

Anwar 12000 10000

Ahmed 18000 20000

Załóżmy, że chcesz znaleźć kwotę Anwara. W tym przypadku możesz użyć funkcji VLOOKUP.

=VLOOKUP(D1,$A$1:$C$10,3,FALSE)

Teraz funkcja VLOOKUP pomoże Ci znaleźć kwotę Anwara. Funkcja wyszuka dane w drugiej tabeli, $A$1:$C$10. W tym celu trzeba będzie wpisać nazwisko pracownika, czyli D1. Następnie trzeba wpisać numer wiersza, w którym znajduje się poszukiwana kwota, 3. Na koniec trzeba wpisać nazwę kolumny, w której