Ile waży olej silnikowy to pytanie, które zawsze zadają sobie kierowcy samochodów. Wiele osób zastanawia się, ile wynosi waga oleju silnikowego, ale prosta odpowiedź brzmi: nigdy nie można obliczyć dokładnej ilości wagi oleju silnikowego.

Ale, można znać przybliżoną wagę oleju silnikowego.

Olej silnikowy jest mieszaniną trzech rodzajów związków chemicznych, które są stosowane w celu zapobiegania zatarciu silnika. Te związki to nafta, poli-alfa-olefiny i oleje syntetyczne.

Nafta jest cieczą, która spala się w obecności powietrza i wody, ma niską temperaturę zapłonu. Nafta jest najczęściej używana jako paliwo do latarni i pieców.

Poli-alfa-olefiny to polimer, który jest stosowany jako dodatek do oleju silnikowego. Może on poprawić lepkość oleju.

Olej syntetyczny jest cieczą, która jest głównie używana jako środek smarny w silnikach. Olej syntetyczny ma wyższą lepkość niż olej silnikowy.

Jak obliczyć wagę oleju silnikowego?

Obliczenie wagi oleju silnikowego jest bardzo proste. Musimy jedynie znać objętość oleju oraz jego gęstość.

Masę oleju silnikowego oblicza się w następujący sposób:

Objętość oleju silnikowego = Pojemność zbiornika * Gęstość oleju silnikowego.

Jeśli chcesz znać dokładną wagę oleju silnikowego, to musisz zmierzyć pojemność zbiornika i gęstość oleju silnikowego.

Pojemność zbiornika mierzona jest w litrach, a gęstość oleju silnikowego w kg/litr.

Gęstość oleju silnikowego zależy od rodzaju oleju i marki oleju silnikowego. Gęstość oleju silnikowego wynosi od 0,75 do 0,85 kg/litr.

Wnioski:

Jak widać, masa oleju silnikowego nie jest zbyt duża. Waga oleju silnikowego to zaledwie 2% całkowitej wagi silnika. Ale, jeśli znasz dokładną wagę oleju silnikowego, wtedy możesz sprawdzić poziom oleju silnikowego.

Jeśli nie znasz wagi oleju silnikowego, to możesz uzyskać tę informację od producenta.