Audyt jest istotną funkcją w każdej firmie, ponieważ pomaga w podejmowaniu skutecznych decyzji dla firmy i jej udziałowców. Proces audytu pomaga w uzyskaniu dokładnych sprawozdań finansowych i zapewnia, że działalność finansowa firmy nie jest prowadzona w sposób nieuczciwy.

Istnieją różne aspekty procesów rachunkowości i audytu. Proces audytu obejmuje sprawdzenie sprawozdań finansowych i zapewnienie, że zostały one przygotowane zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości. Obejmuje on przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o spółkach z 1956 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami.

System kontroli wewnętrznej stanowi integralną część procesu badania i pomaga w utrzymaniu dokładności, kompletności i ważności sprawozdań finansowych. Systemy kontroli wewnętrznej są zwykle projektowane przez najwyższe kierownictwo firmy i są wdrażane w celu uniknięcia niewłaściwego wykorzystania funduszy firmy.

Systemy kontroli wewnętrznej to systemy i procedury w organizacji, które są wprowadzone w celu zapewnienia, że firma jest zgodne z prawem i przepisami w miejscu. Są to procedury i polityki, że górne kierownictwo firmy stawia w miejscu, aby zapewnić, że firma działa w sposób, który jest zgodny z wszystkimi przepisami.

Jeśli chodzi o badanie sprawozdań finansowych, najwyższe kierownictwo firmy musi być obecny. Istnieją pewne dokumenty prawne, które muszą być podpisane i złożone do regulatora, gdy rachunki firmy są przygotowane. Audytor musi sprawdzić dokumenty i upewnić się, że są one przestrzegane.

Jeśli najwyższe kierownictwo jest świadome działań finansowych firmy, to staje się łatwe dla audytora, aby wykonać swoją pracę. Będzie on również w stanie zrozumieć, czy rachunki są przygotowywane zgodnie z wymogami ustawy o spółkach i innymi odpowiednimi przepisami.

Gdy najwyższe kierownictwo nie jest zaangażowane w działalność finansową spółki, wykonywanie zadań przez biegłego rewidenta staje się trudne. Będzie on musiał polegać na informacjach dostarczanych przez zespół finansowy i zespół ds. zgodności z przepisami spółki.

Wnioski:

Audyt jest jedną z najważniejszych funkcji firmy i powinien być przeprowadzany w sposób systematyczny, aby uniknąć wszelkiego rodzaju oszustw. Systemy kontroli wewnętrznej odgrywają ważną rolę w procesie audytu i pomagają w utrzymaniu integralności sprawozdań finansowych. Jeśli najwyższe kierownictwo jest świadome działań finansowych firmy, wtedy staje się to łatwe dla audytora, aby wykonać swoją pracę.