Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM) jest ważną częścią każdej firmy i jest niezbędnym elementem infrastruktury IT organizacji. BCM zapewnia, że dane i informacje organizacji są chronione w przypadku awarii lub katastrof.

Obejmuje również proces utrzymania ciągłości działania firmy w przypadku klęski żywiołowej, cyberataku, terroryzmu itp.

Jednak wiele firm nie wdraża tego procesu prawidłowo i staje się to krytycznym problemem dla biznesu. Istnieje wiele powodów, dla których firma nie zarządza procesem BCM w sposób efektywny i tutaj zamierzam podzielić się niektórymi z nich, których nie należy ignorować.

Brak świadomości i zrozumienia

Nie ma wątpliwości, że wiele firm nie zdaje sobie sprawy z wagi BCM i nie rozumie, jak kluczowe jest posiadanie właściwego BCM.

Ale nie ma wątpliwości, że firma bez BCM ma ogromne ryzyko utraty wszystkich danych i informacji. Mimo, że BCM jest powszechnie używanym terminem, wiele osób nie rozumie jego znaczenia.

Brak funduszy

Wiele firm nie posiada odpowiedniego budżetu na obsługę procesu BCM. Jest to jednak bardzo ważny proces, który należy wdrożyć, aby uchronić firmę przed wszelkimi zagrożeniami.

Brak wyszkolonych specjalistów

Brakuje wyszkolonych profesjonalistów, którzy są wyspecjalizowani w BCM. Wiele firm wynajmuje usługi freelancerów lub konsultantów, a eksperci nie są przeszkoleni. Mają tylko podstawową wiedzę na temat tego procesu.

Brak planów ciągłości działania

Większość firm nie posiada odpowiedniego planu ciągłości działania i nie wie jak go wdrożyć. Nie udaje im się więc chronić swoich danych i informacji.

Wnioski:

Są to niektóre z powodów, które mogą spowodować, że firma nie będzie skutecznie zarządzać procesem BCM. Ale jeśli jesteś świadomy tych czynników, wtedy łatwo będzie wdrożyć odpowiedni plan BCM w Twojej firmie.