Rząd jest znany jako największy pracodawca na świecie. W Stanach Zjednoczonych rząd zatrudnia ponad 2,7 miliona osób. Ponieważ gospodarka się poprawia, zapotrzebowanie na miejsca pracy w rządzie również rośnie. Jeśli więc chcesz dołączyć do sektora rządowego jako pracownik, to musisz wiedzieć o różnicach między finansami sektora prywatnego i publicznego.

Różnica między finansami sektora publicznego i prywatnego polega na tym, że w sektorze publicznym pracownicy są odpowiedzialni przed społeczeństwem, podczas gdy pracownicy firm prywatnych nie są. Istnieją pewne kluczowe różnice pomiędzy tymi dwoma sektorami.

Podatnicy

Jest wiele osób, które nie są świadome tego, że rząd płaci pensje swoim pracownikom. Rząd jest tym, który daje pensję pracownikom sektora państwowego.

Pensje są oparte na stażu pracy pracownika, a skala płac pracownika jest ustalana przez rząd.

Podatki od wynagrodzeń

Jak wspomniano wcześniej, rząd jest pracodawcą pracowników rządowych, więc rząd bierze również odpowiedzialność za zapewnienie wynagrodzeń swoim pracownikom.

Świadczenia pracownicze

Rząd zapewnia również udogodnienia w postaci mieszkań, opieki zdrowotnej i innych udogodnień dla pracowników rządowych.

Wnioski:

Wszyscy wiemy, że pracownicy rządowi są najważniejszym czynnikiem rozwoju kraju. Jeśli chcesz dołączyć do sektora rządowego jako pracownik, to musisz mieć jasną wiedzę na temat różnic między finansami sektora prywatnego i publicznego.