Usługi konsultingowe

Od analizy do realizacji strategii...

Każda  aktywna rynkowo firma (niezależnie od branży) spotyka się z koniecznością wprowadzania zmian w swojej organizacji. Rodzaje i powody zmian bywają bardzo różne. Od przebudowy struktury, wynikającej z uruchomienia nowych usług, aż po niezbędne reformy związane z wejściem firmy na giełdę.

Wprowadzanie zmian w oparciu o wewnętrzne zasoby firmy, jest zwykle bardzo czasochłonne i kosztowne. Kadra odpowiedzialna za zmiany, zajęta podstawową działalnoscią operacyjną, nie dysponuje wystarczającą ilością czasu dla dokładnego zaplanowania i dopilnowania procesu reorganizacji.  To właśnie miejsce dla konsultantów 2Business Consulting Group.

Wspieramy zarządy firm Klientów na różnych etapach reorganizacji. Od przygotowania wstępnej analizy przedsiębiorstwa, poprzez szkolenia, aż po nadzór nad procesem wdrażania zmian.

Doświadczony zespół menedżerów 2Business, zajmujących się od wielu lat problematyką strategii rynkowych oraz procesami przebudowy i reorganizacji firm, pomaga przygotować zarówno plany działania jak i nadzorować ich wdrożenie w praktyce.

Wykorzystując doświadczenia oraz kompetencje nabyte w projektach przebudowy i reorganizacji firm, wspieramy naszych klientów w całym procesie przygotowania, wdrożenia i certyfikowania systemów zarządzania, opartych na normach:

  • ISO 27001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
  • ISO 20000 – Zarządzanie usługami IT
  • BS 25999 – Ciągłość działania


Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony